שרטוט

KRT D57

מדיה

עיסה, נייר, סוכר ומוצקי שפכים

טמפרטורה

-20 ℃

עד

180 ℃

לחץ

25 ≤ bar

מהירות

20 ≤ m/sec

סוג תכנון